Privacy beleid

Privacyverklaring Schippers-IT

Contactgegevens:

Schippers IT
Esdoornlaan 25
4902 TN, Oosterhout
T: +31(0)161 454 449
E: [email protected]
W: webshop-schippers-it.nl/

De contactpersoon voor de gegevensbescherming van Schippers IT is Henk Schippers.

Persoonsgegevens

Schippers IT verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bestelgegevens
Verzendadres
Facturatieadres
Bankrekeningnummer
IP-adres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Schippers IT verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Onze webshop heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Desondanks kunnen wij niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over jongeren verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected].

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

Schippers IT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om u te kunnen informeren over de status of wijzigingen van uw bestelling.
Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de koopovereenkomst te kunnen uitvoeren.
Om de bestelling bij het gewenste adres af te leveren.
Het afhandelen van uw betaling.
Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Schippers IT verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Toestemming van de betrokken persoon.
Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
Gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
Bewaartermijn

Schippers IT zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Schippers IT houdt zich aan de wettelijk gestelde bewaartermijnen met betrekking tot de persoonsgegevens.

Gegevens delen met derden

Schippers IT verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De systemen die gebruikt worden om de overeenkomst uit te voeren zijn Woocommerce, voor het verwerken van bestellingen. Daarnaast worden uw naw-gegevens verstrekt aan bezorgbedrijven, zoals TNT, voor de verzending van uw bestelling. De gegevens worden verzameld op Hostnet, waar de server onder wordt beheerd. Het verwerken van de betreffende gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Beveiliging

De persoonsgegevens die door Schippers IT of door de eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. De apparaten die de gegevens openen, zijn zelf ook vergrendeld met een wachtwoord.

Geautomatiseerde besluitvorming

Schippers IT neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u via uw persoonlijke account bij de webshop doen. Daarnaast hebt u het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Schippers-IT vastgelegd en bewaard worden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Datalek

In het geval van een datalek wordt eerst het risico van het lek beoordeeld. Indien het lek een risico met zich meebrengt, maakt Schippers IT altijd een melding bij de autoriteit persoonsgegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Schippers IT B.V. maakt hier gebruik van voor het inloggen in de webshop. Tevens maken we gebruik van cookies voor het bijhouden van gegevens betreffende de WooCommerce applicatie. Deze gegevens omvatten de winkelwagen, vergelijkingen, wishlist en ingevulde gegevens door U.